ALLE SPØR ALLE (2018)

Alle spør Alle er en samling spørsmål og svar fra arbeidet med Forfatterbevegelsen (2018). Den har fungert som en arbeidsmetode for å bli bedre kjent, forstå prosessen grundigere, og å få øye på nye koblinger mellom litteratur og dans. Alle spør Alle gir innblikk i hvordan vi har jobbet oss fram mot forestilling.

 

Ta kontakt om du ønsker Alle spør Alle tilsendt.