FEMTIMETEREN (2018)

                                   Foto: Elin Osjord

Femtimeteren er et koreografisk arbeid med lyd. Ved hjelp av sykler, skateboards, løp og gange, gis lyden kropp og fart. Publikum plasseres midt i rommet, lydene passerer nært og fjernt, sirkler rundt, og brer seg ut på kryss og tvers. Femtimeteren er spesiallaget til Kanonhallen - en femti meter lang industrihall på Løren i Oslo.

 

I Femtimeteren har kunstnerne jobbet fram et uadskillelig forhold mellom lyd og bevegelse. Det finnes ingen bevegelser i Femtimeteren som ikke direkte påvirker lyden, og heller ingen lyder, klanger og instrumenter, som ikke direkte påvirkes av bevegelse.

 

Konsept: Fredrik Rasten, Marie Bergby Handeland, Mathilde Øverland, Erlend Albertsen og Catharina Vehre Gresslien Koreografi/komposisjon/utøvelse: Fredrik Rasten, Marie Bergby Handeland, Mathilde Øverland, Erlend Albertsen, Catharina Vehre Gresslien, Hans Pålsen Kjorstad, Ingeborg Staxrud Olerud og Torstein Lavik Larsen

Sparringspartner: Harald Fetveit

Tegning: Hallvard Surlien

Alle foto:  Elin Osjord

 

 

Femtimeteren er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo kommune og Fond for lyd og bilde.