HALVHJERTA (2012)

Halvhjerta er et samarbeidsprosjekt mellom Sunniva Vikør Egenes og Marie Bergby Handeland, hvor de jobber med å være i en tilstand av halvhjertethet. I det halvhjertede, tillater de kroppene sine å danse uten å skulle forføre, uten å innfri fysisk virtuositet, eller velkomponere i tid og rom. Gjennom det halvhjertede, og kanskje også kjedsommelige, søker Sunniva og Marie andre typer møter med publikum.

 

Halvhjerta har vært vist i flere utgaver ved flere anledninger, slik som Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival Scene Bluss, Åpen Scene Trondheim, og ved ROM1206 Hausmania. Sunniva og Marie skal utvikle Halvhjerta videre til et galleriformat og da som en installasjon. De utvikler også nye prosjekter sammen. Helhjerta er en påtenkt oppfølger.

 

 

      Foto: Eivind Haugland

               Foto: André Wulf