HEKSEPRAKSIS (2016)

Heksepraksis er en fysisk utforskning av hekser basert på en visjon om å øke tro og tillit til dem. Praksisen består av ulike øvelser i tre nivåer; nybegynner, litt øvet og viderekommen. For eksempel lærer du som nybegynner å stå med kappe, som litt øvet å gå med kappe, og som viderekommen å løpe med den. Andre øvelser praksisen består av er blant annet slukke bål, heksegryteeffekt, heksehyl, hekselatter, hekseskudd, ulike former for magi- og trolldomsøvelser samt forskjellige ritualer med og uten whisky.

 

Heksepraksis befinner seg i grenslandet mellom workshop/ artist sharing og en forestilling, der utøvere også er publikummere. Ta kontakt om interesse.

Heksepraksis på Deichmanske bibliotek,

Konsertserien Dans for voksne, 2016

Foto: Harald Fetveit