KRAFTIG POESI (2019)

Kraftig Poesi er et langsiktig samarbeid mellom Marie Bergby Handeland og Litteraturhuset i Oslo.

 

Oppstart våren 2019.