Marie Bergby Handeland (f.1986) jobber som skapende og utøvende dansekunstner med base i Oslo. Hun er utdannet ved Den Islandske Kunsthøgskole (BA Samtidsdans    2008-2011), Kunstakademiet i Trondheim (sept.- des. 2010) og Forfatterstudiet i Bø (2014-2015).

 

Marie jobber med et langsiktig Kroppspress. Hun undersøker på hvilke måter kroppen kan presses inn i alt. Kroppspress er en bred undring rundt, eksperimentering med, og utvidelse av hva en kropp er, hvordan den beveger seg, og på hvilke måter kroppslighet kan overføres fra en kunstsjanger til en annen. Hun presser lunger og organer inn i vegger og gulv, løper med lyd langs listene, undersøker hva som skjer hvis tingene får det slik de vil, og slipper lyset løs i skogen.

 

Kroppspress er en undersøkelse av koreografi som struktur for kunst, forankret i et ønske om å utfordre kulturhierarkier. Det vil si en undersøkelse av egen og andres maktposisjon, ved å stille seg spørrende til hvem som gis språk og hvilke språk det er, og hvem som gis bevegelse og hvilke bevegelse/kropper det er. Hun interesserer seg for å bryte synlige og usynlige maktstrukturer, forvirre høy- og lavkultur inn i hverandre, og lokke deres ulike publikumsgrupper inn i en felles ramme. Arbeidene hennes drives frem av nysgjerrighet for hva som skjer når forskjellige folk fra ulike sosiale og kulturelle kontekster får innta scenerommet, og hvilke muligheter dette gir til å aktivere allmennheten i arbeidene sine.

 

Etter endte utdannelser har hun jobbet for og/eller med en rekke koreografer, dansere, musikere, forfattere og billedkunstnere i inn- og utland.

Sjekk dem ut under FF.

I perioden 2017 - 2019 mottar Marie Statens Kunstnerstipend - arbeidsstipend for yngre.

For CV ta kontakt.

 

Tlf: +47 93883811

Epost: mar_hand86@hotmail.com

© Marie Bergby Handeland 2019