SIX MOVING GUITARS (2019)

                           Foto: Elin Osjord

Six moving guitars er et koreografert musikkverk for seks gitarer. Arbeidet har sitt utspring i Femtimeteren (2018), - et koreografisk lydarbeid i en gammel industrihall.


Komponering: Fredrik Rasten
Koreografi og utøvelse: Fredrik Rasten, Marie Bergby Handeland, Mathilde Øverland, Erlend Albertsen, Catharina Vehre Gresslien og Hans Pålsen Kjorstad


Mer info kommer.