TUR MED HUNDEN (2018)

Tur med hunden er en koreografisk poetikk om å gynge, svaie og rugge. Om dans, gulv og kropp. Den ble utgitt som boksingel på Flamme forlag våren 2018. Marie Bergby Handeland og Gro Dahle har sammen skrevet teksten med utgangspunkt i danseforestillingen Forfatterbevegelsen (2018),

der seks norske forfattere danser sine litterære verk. Gro Dahles dans er basert på debuten hennes, diktsamlingen Audiens, som kom ut i 1987. Denne boksingelen er en blanding av alt sammen: den gamle teksten og den nye dansen, som har ført til denne nye teksten.


Hva slags bevegelser bærer en forfatter på? Finnes det et bevegelsesspråk som hører til tekstene? For hvert nye litterære verk som skrives fram, jobbes det også fram en ny kropp? Hører det en kropp med til hvert litterære verk?